Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Rheoliadau ffioedd

Mae’r ffioedd statudol canlynol yn darparu ar gyfer ffioedd sy’n daladwy i’r Cofrestrydd am gofrestru dogfennau ac yng nghyswllt archwilio neu ddarparu copïau o ddogfennau:

Cwmnïau, Cwmnïau Tramor a Phartneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig (PACau)
Rheoliadau’r Cofrestrydd Cwmnïau (Ffioedd) (Cwmnïau, Cwmnïau Tramor a Phartneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig) 2012 (OS 2012/1907)

Grwpiad Buddiannau Economaidd Ewropeaidd a Chwmnïau Atebolrwydd Cyfyngedig Cyhoeddus Ewropeaidd
Rheoliadau’r Cofrestrydd Cwmnïau (Ffioedd) (Grwpiad Buddiannau Economaidd Ewropeaidd a Chwmni Atebolrwydd Cyfyngedig Cyhoeddus Ewropeaidd) 2012 (OS 2012/1908)

Partneriaethau Cyfyngedig a Pherchnogion Papurau Newydd
Rheoliadau’r Cofrestrydd Cwmnïau (Ffioedd) (Partneriaethau Cyfyngedig a Pherchnogion Papurau Newydd) 2009 (OS 2009/2392)
Rheoliadau’r Cofrestrydd Cwmnïau (Ffioedd) (Partneriaethau Cyfyngedig) (Diwygiad) 2011 (OS 2011/319)

Penderfyniad Ffioedd
Am restr ffioedd wedi’u pennu’n weinyddol gweler Penderfyniad Ffioedd (PDF 1.2Mb) (Saesneg yn unig)

Brig
Ein polisi ar gwcis